Logotype for desktop Logotype for mobile
English

Om Brynenas Tillverkning

Tillverkning

Tillverkningens Delmoment

Filmen demonstrerar brynstenstillverkningen från slutet av 1800-talet till omkring 1975, då användning av elektriska maskiner började föredras framför vattenkraft. Inspelningen är från 2019 vid brynsågen i Österhocklan, ursprungligen byggd av Herman Borg och renoverad 1973. Vattenhjulet är tagen ifrån den nu rivna sågen i Karlsmyr. Idag används modern utrustning vid tillverkning av Loosbrynet; diamantklingan som används ger släta ytor, därmed förekommer ej hyvling idag. Den nuvarande tillverkningsprocessen påminner dock om den gamla.

Nutida Bryntillverkning

Stenen som används vid Loosbrynets tillverkning väljs noggrant ifrån gruvor inom Los området, varifrån de fraktas till brynsågen belägen i Ryggskog, platsen där majoriteten av brynen tillverkades i Loos under 1800-talet. Brytna stenarnas kvalité är alltid en osäkerhet som endast klargörs under tillverkningsprocessen. Två sågar används och stenen inspekteras kontinuerligt för sprickor & gråsten. Vi uppskattar att omkring 90% av bruten sten kasseras, därefter blir ytterligare 90% bortvald under tillverkningen. Sågarna justeras efter stenarnas särskildhet för att undvika sprickor och orenheter. Bänkbrynen är mer sällsynt, då de kräver större stenar med mindre genomgående sprickor & mer tid för att tillverka.

 • Högar av grå/blå lerskiffer.

  Stenbrytning inför kommande vinter (hösten 2022).

 • Sten uppspänd med träklossar sågas i klinga med vatten

  Sten sågad i större klinga efter fastspännning.

 • Röd cirkulär uppsättning för limmning av dubbelbrynen

  Limmning av bryne bestående av sandsten från Orsa och lerskiffer från Loos, säljs av Gränsfors Bruk.

 • Dick Persson omgiven av stenbitar bryter lerskiffer i skogsmiljö

  Stenbrytning inför kommande vinter (hösten 2022).

Från Vårt Sortiment

Exempel på brynen som tillverkats under senaste år. Brynen i bredden 30mm tillverkas ifrån den standard som användes på 1800-talet, där längden ökar i enlighet med varje tum. Längden 100mm säljs som fickbrynen med fodral medan 175mm/225mm tillverkas och säljs som skaftbrynen. Bänkbrynen förekommer i flera storlekar efter möjlighet.

Flera vattenbrynen i varierande storlek

Måtten är ungefärliga & varierar i liten utsträckning.