Om Tillverkningen

Manufacturing Process

Tillverkningens Delmoment

Elements of Production

Filmen demonstrerar brynstenstillverkning från slutet av 1800-talet till omkring 1975, varmed Åke Borg påbörjade användning av elektriska maskiner istället för vattenkraft. Inspelningen är från 2019 vid brynsågen i Österhocklan, ursprungligen byggd av Herman Borg och renoverad 1973. Vattenhjulet är tagen ifrån den nu rivna sågen i Karlsmyr. Idag används modern utrustning vid tillverkning av Loosbrynet; diamantklingan som används ger släta ytor, därmed förekommer ej hyvling idag. Den nuvarande tillverkningsprocessen påminner dock om den gamla.

Film demonstrating whetstone manufacturing from the end of the 19th century until around 1975, whereby Åke Borg began using electrical equipment instead of water power. The recording is from 2019 taken at the whetstone sawmill in Österhocklan (Loos), originally constructed by Herman Borg and renovated in 1973. The waterwheel is from the now torn sawmill in Karlsmyr. Modern equipment is nowadays being used during the manufacturing of Loosbrynet. A diamond blade is employed which results in clean surface cuts; a planer is therefore not included during production. Our current manufacturing process is nevertheless reminiscent of the old one.

Loosbrynet Idag

Loosbrynet: Present Day

Idag tillverkas Loosbrynet i Ryggskog, bara 100 meter ifrån det torp där Kulpungen, en gång bodde; troligtvis platsen dit Erik Gustav Borg fraktades efter skjutningen, "hvarest han vårdades tills han på morgonen den 26 afled". Följande är några bilder ifrån några moment i den nuvarande brynstensproduktionen i Ryggskog.

Loosbrynet is currently being manufactured in Ryggskog (Loos), only 300 feet from the croft were Kulpungen once resided; most likely the place at which Erik Gustav Borg were transported after being shot, "treated until passing away morning the 26th". Following images illustrates in part the current manufacturing process in Ryggskog.

1 / 6
Uppspänning av lerskiffer.
Anchoring of shalestone.
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
Sågad lerskiffer, kaseras p.g.a. sprickor och orenheter inom stenen.
Shalestone (cut), discarded because of cracks & impurities within the stone.
6 / 6
Limmning av bryne bestående av sandsten från Orsa och lerskiffer från Loos, säljs av Gränsfors Bruk.
Gluing of whetstones consisting of sandstone from Orsa and shale from Loos.